Loovusest on saanud viimasel ajal oluline mõiste: seda peetakse edu aluseks niihästi äris, hariduses, kunstis kui ka kultuuris. Tänapäeva maailmas samastatakse originaalsust ja innovatsiooni tihtilugu progressi ja arenguga. Aga tähendab siis loovus alati innovatsiooni?  Ja kas on vaja alati olla originaalne? Konverentsil „Loojast loovuseni“ püütakse loovust mõista teoloogia, psühholoogia ja pedagoogika abil. Kutsume psühholooge, haridusteadlasi ja -töötajaid, teolooge ning loomeinimesi mõtlema igavikulise jumaliku loomingu ja inimloovuse peale. Tallinnas asuv Püha Johannese Kool on püüelnud õppetöös traditsiooni ja uuenduste tasakaalu poole. Kool on järginud mitmes mõttes Arvo Pärdi eeskuju, kelle loomingus näeme tagasipöördumist muusika pühade lätete juurde, hülgamata ajakohast väljenduslaadi. Loodame, et õigeusu teoloogia, erinevate humanitaaralade ja psühholoogia vaheline mõttevahetus aitab leida uusi viise, kuidas käsitleda loovust hariduses ning inspireerida haridustöötajaid, lapsevanemaid ja loomeinimesi.