Küsimus inimeseks olemise tähendusest on vaieldamatult kõigi humanitaarteaduste ja pedagoogika keskmes. Vastusest sõltub, kuidas me oma elu elame, kuidas suhtleme teiste inimeste ja loodusega, kuidas tuleme toime kriisidega, kuidas õpetame ja õpime.

Koroonakriis, keskkonnakriis, Ukraina sõda, energiakriis. Mis juhtub imago dei'ga tõsise stressi, ohu ja trauma olukorras? Kuidas peaks kristlik teoloogia ja pedagoogika reageerima olukordadele, millega maailm 21. sajandil ootamatult silmitsi seisab?

Konverentsil käsitletakse humanismi paradigmamuutust, alates klassilisest humanismist kuni naturalismi, anti- ja posthumanismi ning "uue humanismini". Kuidas kristlikud mõtlejad, kunstnikud ja pedagoogid sellele paradigmamuutusele reageerivad? Kes on inimene? Meister ja kangelane või õnnetu ohver, kes on väljaspool tema kontrolli olevate jõudude tõugata? Kas ta on "mõtlev pilliroog" (Pascal), kes on teadlik oma piiratusest, kuid samas võimeline mõtisklema, ennast ohverdama, leiutama ja looma?

Haridus on valdkond, kus vastuolulised antropoloogilised teooriad toovad õpetamisprotsessi palju segadust. Kas koolid peavad tegelema moraaliõpetusega ja andma edasi väärtusi? Milline on inimese kuju kooli õppekavades? Kas me vajame õpetajaid või saab neid asendada masinatega?

Konverentsil käsitletakse inimeseks olemise küsimust erinevatest vaatenurkadest: kultuurifilosoofia, teoloogia, pedagoogika ja psühholoogia perspektiivist. Kavatseme korraldada konverentsi- ja töötubade sarja, mis käsitleb antropoloogia teemat seoses nelja teise valdkonnaga: Jumal ja taevane maailm, loodus, ühiskond ja inimese loodud maailm (tehnoloogia ja kunst).

See on seitsmes konverents, mida Püha Johannese Kool alates 2013. aastast korraldab, ja kolmas koostöös Arvo Pärdi Keskusega. Rohkem infot konverentside kohta leiad.

Konverentsidel on kõnelenud esinejad USA-st, Suurbritanniast, Itaaliast, Venemaalt, Rootsist, Makedooniast, Serbiast ja Ukrainast. Konverentsi ettekanded, millele on lisatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde, on edasiseks vaatamiseks kättesaadavad Youtube'is ja mõnda neist on vaadatud tuhandeid kordi.