Meie aeg on kiire, täis müra ja askeldusi.  Üha raskem on leida võimalusi mõtiskluseks ja enesesse vaatamiseks. Keskendumisvõime ja hingerahu on kulla hinnaga. Tekib küsimus, kuidas elada oma ajas, aga igavikku mitte silmist lasta? Kuidas ühendada oma elus ajalikku ja ajatut? Kuidas vastata meie aja ja meid ümbritsevate inimeste ootustele ja vajadustele, ent mitte oma hingerahu hinnaga?

Laatsaruse õed Maarja ja Marta sümboliseerivad Evangeeliumis kahte teed: kaemuslikku (vita contemplativa) ja toimekat (vita activa). Vanaaja filosoofid ja teoloogid pidasid ideaaliks sisekaemuslikku, kontemplatiivset elu, samas kui tegus eluviis, ka vooruslik, sama kõrget tunnustust ei pälvinud. Ristiusu askeetlikus praktikas aitavad just kontemplatsioon ja palve jõuda kohtumiseni Jumalaga ”nagu Tema on" ja saavutada theosis ehk jumalikustumine.


LOE EDASI


Täname: