ESINEJAD

Julia Hlõstun 
on pärit Ukrainast. Ta on Narva muuseumi teadur ja kultuuriteaduste doktorant Volodõmõr Dali nimelises Ukraina Rahvuslikus Ülikoolis, Kiievis, spetsialiseerudes kirikukunstile, monumentaalsele kirikumaalile ja õigeusu ikoonikunstile. Ta tuli Eestisse veebruaris 2022, et osaleda Juri Lotmani konverentsil. Pärast Venemaa täieulatusliku sissetungi algust Ukrainas jäi ta Eestisse. Ta osaleb aktiivselt Narva muuseumi haridus- ja kultuuriprogrammides, peab loenguid ja vestlusi täiskasvanutele ja lastele ning korraldab ekskursioone Narva kirikutes.

Viktor Nechaev
on õppinud matemaatikat, rahandust ja õigeusu teoloogiat ning omandas magistrikraadi Göttingeni Ülikoolis, kultuuridevahelises teoloogia vallas. Tema magistritöö kannan pealkirja "Jeesuspalve Thomas Mertoni käsitluses". Praegu kirjutab ta Tartu Ülikoolis doktoritööd teemal "Theosis, tõeline mina ja elu mõte," kus ta uurib vaimset kogemust empiirilisest ja psühholoogilisest vaatenurgast.

Irina Pärt
on lõpetanud Jekaterinburgi Uurali Ülikooli ajalooteaduskonna, saanud magistrikraadi Ungaris ja doktorikraadi Suurbritannias. Ta on lugenud Vene ajaloo kursusi Inglismaa ja Walesi ülikoolides. Ta on kahe teadusliku monograafia autor: „Vanausulised, karisma ja soorollid Venemaal 1760–1850“ (Manchester University Press, 2003) ja „Staaretslus, karisma ja traditsioon vene õigeusus“ (Northern Illinois University Press: DeKalb, 2010). Irina Pärt on ajaloolane, õigeusu pedagoogika ajaloo uurija, Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud. Ta on üks Püha Johannese Kooli asutajatest ning korraldanud kooli hariduskonverentse alates 2014. aastast.

Igor Ahmedov

on Eesti Søren Kierkegaardi uurija. Ta kirjutab Tartu Ülikoolis doktoritööd Kierkegaardi haridusteoloogiast. Igor Ahmedovi uurimisvaldkonnad on Kierkegaardi teoloogia ja filosoofia; haridusfilosoofia ning liberal arts haridus (eriti Nigel Tubbsi kaasaegne metafüüsika). Ta on omandanud teoloogia, religiooniuuringute ja eetika bakalaureusekraadi ning haridusfilosoofia magistrikraadi Winchesteri Ülikoolis Inglismaal, täiendanud ennast Aarhusi Ülikoolis Taanis ja Göttingeni Ülikoolis Saksamaal. Igor Ahmedov on Suurbritannia Haridusfilosoofia Seltsi (Philosophy of Education Society of Great Britain) ja Usuteaduse Uuringute Seltsi (Society for the Study of Theology) liige ning Tartu Ülikooli filosoofilise teoloogia nooremteadur ja EELK Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia erakorraline lektor.

Tarmo Toom

on Eesti teoloog, kes ôpetas pea kümme aastat patristikat Ameerika katoliku ülikoolis, Washington DC-s ja teist sama palju Georgetowni ülikoolis, samuti Washington DC-s. Ta on avaldanud palju teadusartikleid ja raamatuid varakristlusest (vt. academia.edu/Tarmo Toom). Viimased neist on "Cambridge Companion to Augustine’s Confessions" (Cambridge, 2020) ja "Varakristlik teoloogia" (Tartu, 2022). Samuti on ta kuueköitelise "Brill Encyclopedia of Early Christianity" kaastoimetaja. Alates möödunud aasta sügisest viib ta läbi Tartu ülikooli egiidi all ETA projekti, mille pealkirjaks on “Patristilised piibli ja piibli tõlgendamise sissejuhatused (introductiones).” Lisaks patristilisele hermeneutikale on ta peamised uurimisvaldkonnad Augustinus, klassikaline triniteediõpetus ja usutunnistuste ajalugu.

Pavel Levushkan

on luteri kirikuõpetaja, ajakirjanik, teoloog, kaasaegne kristlik müstik, Contemplative Life Center (Läti) asutaja, teadlikkuse ja vaikuse praktikate õpetaja, professionaalne coach ja teadveloleku õpetaja. Ta elab peamiselt Lätis, kuid osaliselt ka Iisraelis, Poolas ja teistes riikides,  jagades oma teadmisi ja kogemusi õpilaste ja klientidega. Juba üle 12 aasta on ta aidanud inimestel nende probleeme lahendada ja leida sisemist tasakaalu ja eneseteostust.

Marit Kannelmäe-Geerts

on viimased kaks aastat olnud Peaasi.ee haridusvaldkonna juht. Eelnev töökogemus sai alguse huviharidusest ja on lisaks olnud seotud noorte- ja haridusvaldkonnaga, sotsiaalse kaasatuse ja rahvusvahelise noorsootööga. Oma teadmisi ja kogemusi on ta rakendanud ka ülikooli lektorina nii noorsootöötajatele kui ka haridusjuhtidele. Kandvaks ja läbivaks teemaks on tema jaoks see, kuidas me inimestena iseendast, teineteisest ja maailmast hoolime. Ta usub, et ka enesehoidmist, suhtlemist, konfliktide lahendamist, märkamist ja toetamist on võimalik igas vanuses juurde õppida. Organisatsioonide ja asutuste jaoks on võimalik panna fookus inimeste heaolule, seda nii suurte kui ka väikeste ressurssidega. See, mida märkad ja mida oluliseks pead, seda tekib juurde. Hetkel on tema südameasjaks heaolu ja vaimset tervist toetav õpi- ja töökeskkond haridusasutustes.

Umberto Dorus Geerts

on Peaasi.ee koolitaja ja nõustaja. Iganädalaselt toimetab ta ka Tartu Herbert Masingu koolis õpetaja ja sotsiaalpedagoogina, toetades lisaks ka lapsevanemaid ja alustavaid õpetajaid. Ta on töötab grupijuhina vanemlusprogrammides "Imelised aastad" ja "Hoolivad isad". Püha Johannese Koolis on ta ka huvikoolis metsavilumuste õpetaja, et anda lastele võimalus mõista paremini ennast, teineteist ja loodust. Eelnev töökogemus on tal väga mitmes sotsiaaltöö valdkonnas nii Eestis, Itaalias, Peruus kui ka Hollandis, olles töötanud erinevate inimeste ja nende elus ettetulevate olukordadega.

Liivika Simmul
kuulub Püha Johannese Kooli asutajateringi ja on kooli direktor. Enne seda on Liivika Simmul töötanud õpetajana Hugo Treffneri Gümnaasiumis, aidanud käivitada Rocca al Mare Kooli, Veskimöldre lasteaia ja Vodja Individuaalõppekeskuse, olnud Rocca al Mare Koolis õppetooli juhataja ja klassiõpetaja Vanalinna Hariduskolleegiumis. Liivika Simmul on õppinud pedagoogikat, psühholoogiat ja teoloogiat. Õpetajastaaži on tal kogunenud 30 aastat.

Maria Pukach
on eripedagoog, logopeed, arengupsühholoog ja muusikaterapeut. Ta on õppematerjalide ja metoodiliste juhendite autor, samuti on ta koostanud kursusi nii lastevanematele kui ka spetsialistidele. Ta töötab ka õpetajana Tallinna Vivere koolis ning tegeleb perede nõustamisega laste arengu valdkonnas. Konverentsi raames korraldab Maria töötoa "Probleemne käitumine teismeeas: lapsevanemate vead, arenguraskused või eakohased ilmingud?".