ESINEJADAleksander Filonenko, PhD
on filosoof ja teoloog. Ta sündis 1968. aastal Kislovodskis, lõpetas 1993. aastal Harkivi riikliku ülikooli füüsika ja tehnika instituudi ning kaitses 1996. aastal doktorikraadi filosoofias. Ta on Harkivi riikliku ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteooria ja filosoofia osakonna vanemlektor. Ta on olnud külalislektor Moskva teoloogilises piibliinstituudis ning Moskvas, Kiievis ja Minskis toimunud teoloogia suvekoolides. 2004. aastal oli ta Cambridge’i ülikooli usuteaduskonna külalisteadur. Ta on kirjutanud arvukalt artikleid, mis vaatlevad haavatavust ja osadust teoloogia perspektiivis. Ta on korraldanud Suroži metropoliit Antonile ja Pariisi pühale Maarjale (Maria Skobotsovale) pühendatud rahvusvahelisi näitusi, tutvustades nende pärandit rahvusvaheliselt.


Prof Renos K. Papadopoulos
on analüütilise psühholoogia professor Psühhoanalüütiliste Uuringute Keskuses, Trauma, Varjupaiga ja Pagulaste Keskuse direktor Essexi Ülikooli juures Inglismaal. Ta tegutseb ka kliinilise psühholoogi ja perepsühhoterapeudina Tavistocki Kliinikus Londonis. Dr Papadopoulos on olnud konsultandiks ÜROs ja muudes organisatsioonides, on töötanud pagulaste ja teiste poliitilise vägivalla, piinamise ja katastroofi ohvritega mitmetes riikides. Eelmisel aastal sai ta Euroopa Perekonnateraapia Assotsiatsiooni preemia silmapaistva panuse eest perekonnateraapiasse. Ta peab loenguid ja viib läbi koolitusi kogu maailmas, tema kirjutised on ilmunud 15 keeles. Viimasel ajal on ta uurinud seoseid õigeusu vaimsuse ja psühholoogiadiskursuse vahel, ta määrati Antiookia Õigeusu Uuringute Kõrgkooli (Antiochian House of Studies) professoriks. Professor Papadopoulos on aastaid käinud meie õpetajatele ja lapsevanematele loenguid pidamas ning esinenud varasematel PJK konverentsidel.


Liivika Simmul
on Püha Johannese Kooli üks asutajatest, kooli direktor. Enne seda on Liivika Simmul töötanud õpetajana Hugo Treffneri gümnaasiumis, aidanud käivitada Rocca al Mare kooli, Veskimöldre lasteaia ja Vodja Individuaalõppekeskuse, olnud Rocca al Mare koolis õppetooli juhataja ja klassiõpetaja Vanalinna Hariduskolleegiumis. Liivika Simmul on õppinud pedagoogikat, psühholoogiat ja teoloogiat. Õpetajastaaži on tal kogunenud 30 aastat.