Loodan, järelikult olen.
lootuse pedagoogika. 

Kava

Neljapäev, 3. mai 

13:00 - 13:30   Palvus ja avasõnad Liivika Simmulilt

13:30 - 14:20   Isa John Behr (Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminari professor, USA) 
"Surm kui viimane piir"

14:20 - 15:00   Dr Renos Papadopoulos (Essexi Ülikooli professor; Trauma, Varjupaiga ja Pagulaste Keskuse direktor; psühholoog ja perepsühhoterapeut, UK)    
"Trauma ja lootus hedonismi kultuuris"

15:00 - 15:20   kohvipaus                  

15:20 - 16:00   Dr Philip Mamalakis (Püha Risti Kreeka Õigeusu Teoloogia Kõrgkool, USA)
"Kasvamine taevariiki"

16:00 - 16:40   Dr Krastu Banev (Durhami Ülikool, UK)      
“Jumala arm ei võta vabadust: askeetliku kirjanduse olulisusest hariduses Athose püha Siluani (1866-1938)  näitel”

16:40 - 17:20    Francesco Fadigati (La Traccia kooli direktor, Itaalia)
"Igapäevane lootuse haridus"

17:30 - 18:30   Philip Mamalakise raamatu "Üles kasvamine" eestikeelse tõlke esitlus

18:30 - …         vestlus ja kohv            

Reede, 4.mai                                                                                                                                    

09:40 - 10:00 kogunemine ja kohv                                                

10:00 -10:10   palvus                                                

10:10 - 10:50   Isa Aleksei Uminski  (Venemaa)  
"Laps kirikus ja kodus"                         

10:50 - 11:30   Dr Sergei Horuzhii (Sünergilise Antropoloogia Instituudi direktor, Vene Kristliku Humanitaarakadeemia ja UNESCO auprofessor, Venemaa)
"Lootus ja meeleheide: lootuse eksistentsiaalne, ontoloogiline ja eshatoloogiline mõõde"       

11:30 - 12:10    Dr Svetozar Postic            
"Bahtini „toeka rahu“ elav eeskuju starets Thaddeuse elus ja õpetuses"                              

12:10 - 13:20   lõuna ja suhtlus                                                  

13:20 - 14:00   Isa Hrisanf (Lipilin) (Petseri Jumalaema Uinumise klooster) 
"Mida ootame hariduselt?"                         

14:00 - 14:20   Liivika Simmul (Püha Johannese kooli direktor)
"Meeleheiteta teejoomisest kuristiku serval kooli kontekstis"                                    

14:20 - 14:40   Liina Olmaru (Püha Johannese Kooli õpetaja)
"Pandora laeka saladus: kuidas kasvab lootus"                      

14:40 - 15:00   Anu Bachmann / Ramy Randlaht (Püha Johannese kooli õpetajad)     
"Eriline laps, eriline lootus"                              

15:00 - 15:20   kohvipaus                                                      

15:20 - 15:40   Kristel Põder (Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia doktorant, retriidijuhendaja ja MTÜ Vaikuseminutid koolitaja)
"Lootuse lapsed - vaikus ja kommunikatsioon"                          

15:40 - 16:20   Dr Aleksander Melik-Pashaev ja Zinaida Novljanskaja
"Lootuse and ja andekad lapsed"                                

16:20 - 16:40   Dr Irina Pärt
"Lootus ja solidaarsus katkendlikkuse ajastul" 

18:00 - …         Kooli heategevuskontsert Toomkirikus                                                          

Laupäev, 5. mai                                                                                                                                 

11:00 - 11:30   kogunemine ja kohv-tee                                                        

11:30 - 11:35    palvus                                                

11:35 - 13:05    paralleelsed töötoad I   

Isa Aleksei Uminski "Kuidas rääkida teismelisega?", vene keeles tõlkega eesti keelde
Dr Philip Mamalakis  "Hoia oma meel põrgus, aga ära kaota lootust … klassi ees"  (suunatud õpetajatele), inglise keeles tõlkega eesti keelde   

13:05 - 13:45   lõuna ja vaba suhtlus                                                

13:45 - 15:15   paralleelsed töötoad II

Evely Timuska (Püha Johannese kooli õpetaja) / Dr Maria Jürimäe (TÜ Haridusuuenduskeskuse peaspetsialist) "Millist lootust annab nüüdisaegne õpikäsitus?", eesti keeles        
Dr Krastu Banev   "Usk ja mõistus koolis ja kirikus: kui aktuaalne on varakristluse kogemus täna?", vene keeles tõlkega eesti keelde

15:15 - 15:30   kohvipaus                                                      

15:30 - 17:00  paralleelsed töötoad III     

Dr Philip Mamalakis "Abielu teekond", inglise keeles tõlkega eesti keelde          
Dr Renos Papadopoulos "Masendus (acedia) ja depressioon", inglise keeles tõlkega eesti keelde
Zinaida Novljanskaja  "Maailma ja inimese omapärast laste kunstiloomingus", vene keeles tõlkega eesti keelde

17:00 - 19:00 õhtuteenistus Nõmme Ristija Johannese koguduses                                  

Pühapäev, 6. mai                                                                  

 09:30 - 12:00 Liturgia Nõmme Ristija Johannese koguduses                     

13:45 - 14:00    palvus                                                                              

14:00 - 15:30   paralleelsed töötoad I     
Preester Dr John Behr  "Johannese evangeelium", inglise keeles tõlkega eesti keelde   

Isa Hrisanf "Igapäeva-askeetika", vene keeles tõlkega eesti keelde

15:30 - 16:00   kohvipaus                                          

16:00 - 17:30   paralleelsed töötoad II     

Dr Renos Papadopoulos "Läbipõlemine ja sellega seonduv: väljakutse valitsevale arusaamale vastupidavusest ja tõhususest lapsevanemate, õpetajate ja vaimulike seas", inglise keeles tõlkega eesti keelde

Dr Aleksander Melik-Pashaev, Zinaida Novljanskaja    
"Kuidas arenda loovust täiskasvanuis ja lastes?", vene keeles tõlkega eesti keelde