Loodan, järelikult olen.
lootuse pedagoogika. 

Esinejad

Isa John Behr, Ph.D., on sündinud Inglismaal ja omandas doktorikraadi filosoofias Oxfordi Ülikoolis 1995. a. Ta on õppinud piiskop Kallistos Ware, isa Andrew Louthi ja Cantebury peapiiskopi Rowan Williamsi käe all. Magistrikraadi teoloogias omandas isa John Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminaris New Yorgis. Praegu on ta seminari magistriprogrammi juht, patristikaprofessor ja seminari kiriku preester. Samuti peab ta loenguid Fordhami Ülikoolis New Yorgis ja Amsterdami Vabaülikoolis (Vrije Universiteit). Ta on mitmete teoloogiateemaliste raamatute autor ("The Mystery of Christ", "Becoming Human: Meditations on Christian Anthropology in Word and Image", "Irenaeus of Lyons. Identifying Christianity", "The Way to Nicaea"). Isa John püüab jõuda võimalikult lähedale varakristlikele tekstide originaalidele, et mõista õpetust nii, nagu tekstide autorid seda sõnastasid. Läbi põhjaliku tutvumise varaste kirikuisade, eriti Lyoni püha Ireneuse tekstidega, on ta jõudnud tagasi kogu teoloogia alguse, Johannese evangeeliumi juurde, millest ta parasjagu ka raamatut kirjutab.

Philip Mamalakis, Ph.D., elab koos abikaasa Georgia ja seitsme lapsega Bostonis, Massachusettsi osariigis USAs, kus ta on hingehoolduse dotsent Püha Risti Kreeka Õigeusu Teoloogia Kõrgkoolis. Dr Mamalakis juhib praktilise väljaõppe programmi ning loeb hingehoolduse, abielu ja perekonna, leina, surma ja suremise ning vaimuliku nõustamise teemalisi kursusi. Tal on erapraksis Newtonis Massachusettsis, kus ta töötab üksikisikute, paaride ja peredega. Dr Mamalakisel on magistrikraad Püha Risti Teoloogia Kõrgkoolist ja doktorikraad Purdue Ülikoolist lapse arengu ja pereuuringute alal, spetsialiseerumisega abielu- ja pereteraapiale. Ta on pidanud kasvatusteemalisi loenguid ja kirjutanud laste kasvatamisest 21 aastat. Talle meeldib juhendada seminare ja õppelaagreid läheduse, suhete, abielu, laste kasvatamise ja pereelu ning õigeusu ja psühholoogia teemal.

Renos K. Papadopoulos,
Ph.D., on analüütilise psühholoogia professor Psühhoanalüütiliste Uuringute Keskuses, Trauma, Varjupaiga ja Pagulaste Keskuse direktor Essexi Ülikooli juures Inglismaal. Ta tegutseb ka kliinilise psühholoogi ja perepsühhoterapeudina Tavistocki Kliinikus Londonis. Dr. Papadopoulos on olnud konsultandiks ÜROs ja muudes organisatsioonides, on töötanud pagulaste ja teiste poliitilise vägivalla, piinamise ja katastroofi ohvritega mitmetes riikides. Eelmisel aastal sai ta Euroopa Perekonnateraapia Assotsiatsiooni preemia “silmapaistva panuse eest perekonnateraapiasse”. Ta peab loenguid ja viib läbi koolitusi kogu kogu maailmas, tema kirjutised on ilmunud 15 keeles.Viimasel ajal on ta uurinud seoseid õigeusu vaimsuse ja psühholoogiadiskursuse vahel. Professor Papadopoulos käis meie õpetajatele ja lapsevanematele loenguid ja kohtumisi pidamas eelmisel ja sel aastal ning esines ettekandega mullusel PJK konverentsil.

Krastu Banev,
Ph.D., sündis Sofias, Bulgaarias, õppis teoloogiat Cambridge’i Ülikoolis Inglismaal. Tema doktortöö käsitles Aleksandria patriarhi Theofilost ja esimest vaidlust Origenese õpetusel teemal IV-V saj. Doktoritöö andis välja Oxfordi Ülikooli kirjastus 2015. Ta tõlkis bulgaaria keelde isa Sofroni Saharovi raamatu „Athose püha Siluan“. Oma teadustöös uurib Dr Banev varakristliku askeetika, õigeusu vaimsuse, Philokalia, Bütsantsi kirikumuusika ning sõja, rahu ja rahvusluse teemasid teoloogi vaatevinklist.

Igumen Hrisanf (Lipilin)
elab 1991. aastast Petseri Jumalaema Uinumise kloostris, mungaks ja preestriks pühitseti ta 1993. aastal. Ta oli palju aastaid starets Joann Krestjankini õpilane. 2000. aastast tänaseni tegeleb katehheesiga ning õpetab kohalikes ja riiklikes õppeasutustes vaimsuse ja moraaliga seonduvat. 2016. aastast korraldab ta Petseri kloostris iga-aastast teoloogilis-pedagoogilist konverentsi. Isa Hrisanf on esinenud ka varasematel PJK konverentsidel ning viinud läbi koolituse õpetajatega.

Isa Aleksei Uminski on Moskva Püha Kolmainu kiriku eestseisja, Püha Vladimiri kooli vaimulik juhendaja. Ta on kirjutanud raamatuid kasvatusest, lastest kirikus, perekonna vaimulikust elust, juhib saadet „Õigeusu entsüklopeedia“, on paljude pravoslavie.ru, pravmir.ru jt portaalide artiklite autor. Hiljuti ilmus kirjastuselt „Nikeia“ isa Aleksei uus raamat „Teismeline kodus ja kirikus: usaldamatuse tsooni ületamine.“

Aleksandr Melik-Pašajev tegeleb laste kunstilis-loomingulise arengu teemaga, juhib laborit Venemaa Haridusakadeemia Psühholoogiainstituudi juures, on ajakirja “Kunst koolis” toimetaja. 1965. a. lõpetas Moskva Kunstiteatri stuudiokooli lavakujunduse erialal, on Venemaa Kunstnike Liidu liige. Tema tööalast saatust muutis juhus - kohtumine laste kunstiloominguga. Teda hämmastas kohe ja alatiseks enamiku laste kunstilised võimed, väljendusrikkus ja laitmatu värvikasutus. Tema huvi laste kui kunstnike vastu oli nii suur, et jättis tagaplaanile tema enda kunstiloomingu. Põhiliseks muutus soov mõista laste kunstiandekuse saladust ja luua tingimused selleks, et anded kasvades ei kaoks.

Zinaida Novljanskaja  - kirjandusteadlane, luuletaja, psühholoogiadoktor, Venemaa Haridusakadeemia Psühholoogiainstituudi juhtivteadur, Venemaa valitsuse hariduspreemia laureaat, koolikursuse "Kirjandus kui esteetilise tsükli aine" (Jelkonin-Davõdovi süsteemi järgi) autor. Ta on enam kui 200 kirjandusharidust, psühholoogiat ja kunstipedagoogikat puudutava publikatsiooni autor.

Sergei Horužii omandas doktorikraadi matemaatikas ja füüsikas, on filosoofiaprofessor. Ta on Venemaa Sünergilise Antropoloogia Instituudi asutaja ja direktor, teaduslik-teoloogilise almanahhi “Teoloogilised kirjutised” toimetuskolleegiumi liige. Ta on toimetanud Pavel Florenski, Sergei Bulgakovi ja Lev Karsavini teoste väljaandeid. Tuntud kui paljude iiri kirjaniku James Joyce’i teoste tõlkija ja kommentaaride autor. Ta on kirjutanud raamatuid religioonifilosoofiast ja idakristluse hesühasmist.

Svetozar Postic, Ph.D., on Vilniuse Ülikooli filoloogiateaduskonna dotsent. Postic kaitses 2008. a. doktoritöö võrdlevas kirjandusteaduses USA Lõuna-Carolina ülikoolis ja on avaldanud serbiakeelsed monograafiad, „Bahtin ja kristlus“ (2012) ja „Maise elu apoloogia: Michel de Montaigne ja pööre iseenda poole“ (2012) ning kümneid teadusartikleid, peamiselt inglise keeles. Tal oli õnn viibida 1990ndatel aastatel Vitovica starets Thaddeuse läheduses ja järgib tema vaimulikke nõuandeid tänapäevani.

Francesco Fadigati on üks La Traccia kooli juhtidest Bergamos Itaalias. Ta on selles koolis palju aastaid õpetanud itaalia kirjandust, mängib innukalt elektrikitarri ning on õpetajate bändi liige. Francesco on ka kahe romaani autor, viimase neist (“Furlana. Storia di questa notte”) avaldas hiljuti Bolis Edizioni, vana ja väärikas Itaalia kirjastus.

Maria Jürimäe, Ph.D., töötab Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuses. Ta on tegelnud kirjaoskuse, õppe kavandamise ja õppimist toetava hindamise teemadega. Maria on ka kunstnik, loob ja õpetab siidimaali. Maria esines ka läinudaastasel PJK hariduskonverentsil.

Irina Pärt on lõpetanud Jekaterinburgi Uurali Ülikooli ajalooteaduskonna, saanud magistrikraadi Ungaris ja doktorikraadi Suurbritannias. Lugenud vene ajaloo kursusi Inglismaa ja Walesi ülikoolides. Praegu töötab Irina Tartu Ülikoolis vanemteadurina, loeb Õigeusu Kiriku ajaloo kursust. Ta on kahe teadusliku monograafia „Vanausulised, karisma ja soorollid Venemaal 1760-1850“ (Manchesteri Ülikooli kirjastus, 2003) ja „Staaretslus, karisma ja traditsioon vene õigeusus“ (Northern Illinois University Press: DeKalb, 2010) autor ja juhib teadusprojekti „Altar ja klassituba: õigeusu koolid Balti provintsides 1870-1914“. Irina on ajaloolane, õigeusu pedagoogika ajaloo uurija, Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud ja Püha Johannese kooli vene keele ja kultuuri õpetaja.

Kristel Põder on Tartu Ülikooli praktilise usuteaduse nooremteadur. Retriidijuhendaja ja MTÜ Vaikuseminutid koolitajana.

Liivika Simmul on Püha Johannese kooli üks asutajatest. Täna on ta 5. poisteklassi õpetaja ja koolijuht. Enne seda töötanud õpetaja, õppetooli juhatajana ja juhatajana Vanalinna Hariduskolleegiumis, Vodja Individuaalõppekeskuses, Rocca al Mare koolis ja Hugo Treffneri gümnaasiumis. Õppinud pedagoogikat, psühholoogiat ja teoloogiat. Pedagoogilist staaži kogunenud 29 aastat.

Anu Bachmann on Püha Johannese Kooliga seotud olnud selle loomisest alates. Täna on ta 1. poisteklassi õpetaja. Varasemalt on ta töötanud koolipsühholoogina Rapla Ühisgümnaasiumis ja haridusvaldkonna projektides ning õpetajate seminaris Rocca al Mare Koolis. Ta on õppinud pedagoogikat, psühholoogiat, supervisiooni ja coachingut.

Liina Olmaru annab Püha Johannese koolis inimeseõpetuse tunde kõikides klassides tehes seda ainulaadsel meetodil. Liina on ka tuntud ja tunnustatud näitlejanna. Liina on õppinud lavakunsti, eripedagoogikat ja teoloogiat.

Evely Timuska on Püha Johannese Kooli 3. klassi tüdrukute klassiõpetaja. Õppinud Tartu Ülikooolis teoloogiat ja Usuteaduse Instituudis religioonipedagoogikat.

Ramy Randlaht on Püha Johannese Kooli 3. klassi poiste klassiõpetaja ja eripedagoog. Ta tunnustatud spetsialist, kes on töötanud ka nõustamiskeskuses Rajaleidja. Pika staažiga Ramy on töötanud ka muusika- ja loodusainete õpetajana.